Belastinguitstel eindigt op 1 januari 2021

Tax Live Wolters Kluwer:

Ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 uitstel van belasting aanvragen of verlenging van uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Ook een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen is, loopt door tot 1 januari 2021. Dit staat in het nieuwe steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat loopt tot in 2021.

Aflossingsregeling opgebouwde belastingschuld

Inmiddels hebben ongeveer 44.000 ondernemers uit eigen beweging hun opgebouwde belastingschuld afgelost, nadat zij eerst 3 maanden uitstel hadden gekregen. Terugbetalen hoeft niet zo snel. Ondernemers krijgen een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst waarmee ze tot 1 januari 2023 iedere maand een vast bedrag terugbetalen. Als de periode van twee jaar te kort is, zal de Belastingdienst samen met de ondernemer kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is op basis van bestaand beleid. Uiteraard is het mogelijk eerder af te lossen als de ondernemer dit wil.

Verlaging invorderingsrente verlengd

De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar 0,01% wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Zo hebben ondernemers de komende tijd vrijwel geen kosten bovenop de belastingschuld die ze aan het aflossen zijn.

De belastingrente gaat per 1 oktober 2020 weer naar 4%, omdat dit een prikkel is om op tijd aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting gaat tot 31 december 2021 naar 4%.

Afbouw andere belastingmaatregelen

De tijdelijke versoepeling ten aanzien van de betalingsverzuimboetes komt per 1 januari 2021 te vervallen. Het versoepelde beleid ten aanzien van de g-rekening loopt af op 1 januari 2023, als ook het versoepelde uitstelbeleid definitief afloopt.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering, Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 31 augustus

Dossiers: Corona

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/belastinguitstel-eindigt-op-1-januari-2021/?utm_medium=email&utm_source=WKNL_taxlive_Monday_verzie_EM&utm_campaign=WKNL_Taxlive_Maandag_Prodflow%208AM%2FNLTAA-18-OUT-4987&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000007163411