Opleggen aanslag IB 2019 lukt deels niet vóór 1 juli

TaxLive Wolters Kluwer

Het lukt de Belastingdienst niet om iedereen die vóór 1 april aangifte inkomstenbelasting (IB) 2019 deed, vóór 1 juli bericht te sturen. Daarover stuurt de Belastingdienst de betreffende personen een brief met dagtekening 30 juni.

Normaal gesproken geeft de Belastingdienst vóór 1 juli bericht over de afhandeling van de aangifte IB. De Belastingdienst heeft meer tijd nodig voor een deel van de aangiften, maar verwacht bericht te sturen vóór 1 maart 2021 of, als dat ook niet mogelijk is, binnen de wettelijke termijn van 3 jaar.

Het gaat om vier groepen belastingplichtigen:

  1. Mensen die in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd bereikten.
  2. Mensen waarvan blijkt dat ze kwalificeren als buitenlands belastingplichtige.
  3. Mensen waarbij de aangifte handmatig beoordeeld moet worden.
  4. Mensen waarbij door technische oorzaken het niet tijdig lukt de aangifte in de geautomatiseerde systemen te verwerken.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/opleggen-aanslag-ib-2019-lukt-deels-niet-v%C3%B3%C3%B3r-1-juli/?utm_medium=email&utm_source=WKNL_taxlive_Monday_verzie_EM&utm_campaign=WKNL_Taxlive_Maandag_Prodflow%208AM%2FNLTAA-18-OUT-4987&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000007163411&fbclid=IwAR1pHyL0ZWVbq3TpiZ4IqDTotRDws9R7D1PCn3PoHkiiHkH2O2Tcmsl-8TI