TVL-aanvragen via fiscaal intermediairs mogelijk

TaxLive Wolters Kluwer

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat accountants of andere intermediairs vanaf 1 september 2020 een TVL-aanvraag kunnen indienen namens een getroffen ondernemer.

De RVO stelt wel als voorwaarde dat de ondernemer eerst een zogenoemde ketenmachtiging moet geven aan de accountant of intermediair. Dit gaat via eHerkenning.nl.

De TVL staat voor Tegemoetkoming Vaste Lasten en is de opvolger van Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). De TVL richt zich op dezelfde door de coronacrisis getroffen ondernemingen en instellingen als de TOGS. De hoogte van de tegemoetkoming, de berekeningswijze als ook de systematiek van subsidieverlening wijken wel van de TOGS. Lees hierover meer in het Dossier Coronavirus.

Bij de TOGS mochten intermediairs wel meteen de aanvraag indienen voor de ondernemer. Na overleg tussen de beroepsorganisaties en het ministerie van Financiën mag dat nu dus ook voor de TVL.

Bron: RVO

Focus: Focus

Dossiers: Corona

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen, Sociale zekerheid werkloosheid, Sociale zekerheid bijstand

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/tvl-aanvragen-via-fiscaal-intermediairs-mogelijk/?utm_medium=email&utm_source=WKNL_taxlive-Tuesday-Friday%2004-05-2018_EM&utm_campaign=WKNL_Taxlive_Dinsdag_tm_Vrijdag%20%28Prodflow8AM%29%2FNLTAA-18-OUT-9868&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000007163411